Αγώνας

5
Η
Η
Η
Η
Ι
0
Η
Η
Η
Ν
Ν
1η Αγωνιστική
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018-2019
ELIT K12-Α΄GROUP Κ11-JUNIOR 9X9