Αγώνας

4
Η
Η
Η
Ν
Η
2
Η
Ι
Ν
Η
Ν
5η Αγωνιστική
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017-2018
"ROVERS" K 13 B' GROUP Κ13-ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 11X11