Αγώνας

3
Η
Η
Ν
Ν
Ι
0
Ν
Η
Ι
Ι
Ν
12η Αγωνιστική
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017-2018
"EAST ATTICA" K11 Β' ΟΜΙΛΟΣ Κ11-JUNIOR 9X9