ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

18. 09. 09
Εμφανίσεις: 1225

Διευθύνων Σύμβουλος: Τσαπόγας Γεώργιος

Υπεύθυνος Διοργάνωσης: Τσαπόγας Γεώργιος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:Χριστοφαρίδου Μελίνα

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης: Μουλάς Ισίδωρος

Υπεύθυνος Markteting-Δημόσιες Σχέσεις: Τσαπόγα Πηνελόπη

Υπεύθυνος Διαιτητών: Κωστόπουλος Κώστας

Υπεύθυνος Ιατρικής Ομάδας: Κομνηνός Στέφανος