18. 09. 09
Εμφανίσεις: 1144

Ηλιακή κατηγορία από 2003 έως 2004

Οι όμιλοι είναι οι εξής:

TALENTS K16:Όμιλος 8 ομάδων με ρεπό σε τρεις γύρους.Οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας είναι και οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

EXELIXIS K16:Όμιλος δέκα ομάδων σε αγώνες εντός/εκτός.Οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας είναι και οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

WINNERS K16 :Όμιλος δέκα ομάδων,με ρεπό, σε αγώνες εντός/εκτός.Οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας είναι και οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

ROOKIES K16 :Όμιλος δέκα ομάδων σε αγώνες εντός/εκτός.Οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας είναι και οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

STARS K16 :Όμιλος 8 ομάδων με ρεπό σε τρεις γύρους.Οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας είναι και οι νικητές(1ος-2ος-3ος).