18. 09. 09
Εμφανίσεις: 640

Ηλιακή κατηγορία από 2007 έως 2008

Οι όμιλοι είναι οι εξής:

TOP LEAGUE K12 :Όμιλος δέκα ομάδων με ρεπό.Αγώνες εντός/εκτός .Οι τρεις πρώτοι είναι οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

TALENTS K12: Όμιλος των δέκα ομάδων με ρεπό.Αγώνες εντός/εκτός .Οι τρεις πρώτοι είναι οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

WINNERS K12  Α΄ΟΜΙΛΟΣ:Όμιλος των δέκα ομάδων με ρεπό.Αγώνες εντός/εκτός .Οι τρεις πρώτοι είναι οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

WINNERS K12 Β΄ΟΜΙΛΟΣ :Όμιλος των Οκτώ ομάδωνπου θα αγωνισθούν σε 3 γύρους.Αγώνες εντός/εκτός .Οι τρεις πρώτοι είναι οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

STARS K12 Α΄ΟΜΙΛΟΣ & STARS K12 Β΄ΟΜΙΛΟΣ :Δύο ανεξάρτητοι όμιλοι δώδεκα και δέκα ομάδων με ρεπό.Αγώνες εντός/εκτός .Οι τρεις πρώτοι είναι οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ):Δύο ανεξάρτητοι όμιλοι δέκα ομάδων με ρεπό.Αγώνες εντός/εκτός .Οι τρεις πρώτοι είναι οι νικητές(1ος-2ος-3ος).

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΣΑ :Ματς ανάμεσα από τις αγωνιστικές των ομίλων της ΕΠΣΑ.Αγώνες εντός/εκτός .Οι τρεις πρώτοι είναι οι νικητές (1ος-2ος-3ος).